Pedagógusaink

Patai Edit
Intézményvezető
Szakvizsgázott óvodapedagógus
Köznevelési szakértő

Szászné Méhes Zsuzsanna
szakvizsgázott
óvodapedagógus
Köznevelési szakértő 
Süni csoport


Gabi

1990 óta dolgozom óvónőként, ezt az időszakot csak a két lányom születése szakította meg. Óvodapedagógusi diplomámat 1999-ben szereztem a Kőrös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézetében, Szarvason.Pályám során mindig fogékony voltam a kihívásokra, nyitott az újdonságok iránt, többször részt vettem továbbképzéseken, tanfolyamokon, ahol módszertani, szakmai tudásomat bővíthettem.
Fontosnak tartom a folyamatos képzést, tanulást, a meglévő ismeretek bővítését, frissítését. Több területen szereztem ismereteket: fejlesztő pedagógus; bábkészítés; kézműves technikák; népi játékfűzés, különböző mérési technikák (Sindelar- Zsoldos Program, beszédpercepciós diagnosztika).
17 évig dolgoztam egy vidéki ötcsoportos óvodában, ahol gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, óvodai Bozsik program-szervező, óvodavezető helyettesi feladatokat is elláttam. Rendszeresen részt vettem az óvodai alapdokumentumok megírásában, módosításában, pályázatok teljes körű lebonyolításában.
2015. novemberében kerültem a DOB Óvodába, aminek a szemléletével könnyen tudtam azonosulni.

Fejes Gabriella
óvodapedagógus
Hagyományőrző Szakmai Munkaközösség vezető 
Gyermekvédelmi megbízott
Pillangó csoport


Ildi

Gyermekkoromat Erzsébetvárosban töltöttem, ebben az óvodában éltem át az óvodás éveket. 1999-ben végeztem el esti tagozaton az óvodapedagógusi főiskolát. 18 éves korom óta kisebb megszakításokkal óvodában dolgozom, óvodai gyakorlattal rendelkezem, melyet hosszabb időre csak két gyermekem születése szakított meg. Az otthon töltött évek alatt könyvkiadót alapítottam, négy saját, gyermekekkel foglalkozó könyvet sikerült kiadnom.
Újra munkába állásomkor nagy örömet jelentett számomra, hogy olyan óvónővel dolgozhattam, aki már az óvodás éveim alatt is jelen volt a DOB Óvodában, nagy szakmai tapasztalatából sok mindent elsajátíthattam.

Siket szülők gyermekeként felnőve a jelbeszédet ismerem, melyet munkám során, siket szülők gyermekeinek befogadásakor hasznosíthatok.
Az interneten több évig óvodákkal kapcsolatos adatbázist üzemeltettem, így betekintést kaphattam nagyon sok óvoda életébe. A számítógép szeretetét óvodai munkám során is tudom kamatoztatni, a gyermekek által használt programból írtam a főiskolai szakdolgozatomat is. Az óvodai újság szerkesztésében is részt veszek, valamint adatgyűjtésben, pályázatok írásában is szívesen segédkezem. Hobbim a hímzés, valamint a különböző barkácsolások, nagy barkács gyűjteményemben a gyerekekkel együtt szívesen böngészünk újabb ötletek után kutatva.

Geday Ildikó
óvodapedagógus
Innoivációs Szakmai Munkaközösség vezető 
Bázisintézményi koordinátor
Halacska csoport


Erzso

Óvodapedagógusi diplomámat 1998-ban szereztem a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola Karán.Munkámban mindig is a kihívásokra, az új lehetőségek feltárására törekedtem. Ezen indíttatással vezérelve jelentkeztem 2015 márciusában jelenlegi munkahelyemre, a Dob Óvodába, ahol jelenleg Gyermekvédelmi megbízottként is helyt állok és ahol megtaláltam azon értékeket, elveket, hangulatában kimagasló intézményt, mellyel azonosulni azonnal tudtam.
A munka, a hivatás és a gyerekek szeretetére, az emberi méltóság sérthetetlenségére, a türelemre, a bizalomra, az együttműködésre, a kivárásra, a segítőkészségre, differenciálásra építem munkámat. A fejlődés iránti elkötelezettség arra ösztönöz, hogy nyitott szemmel járva jól reagáljak környezetem szükségleteire, elvárásaira.2009-ben elvégeztem a Differenciáló, fejlesztő pedagógus (Pedagógus szakvizsga) képzést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Főiskolai Kar, Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szakán.

Kovács Erzsébet 
szakvizsgázott óvodapedagógus - óvodavezető helyettes
Hétszínvirág csoport

Edit

Óvodapedagógusként 1987 óta dolgozom, a DOB Óvodában pedig 1996-tól. Középiskolai tanulmányaim során bölcsődei gondozónői tapasztalatokra is szert tettem, így ezek nagyban segítik munkámat a picik érkezésekor, befogadáskor.

1989 óta gyakorló édesanya vagyok, személyes tapasztalataimat gyakran beépítem a mindennapi munkámba, ezzel még hatékonyabbá téve a szülőkkel való együttműködést, elősegítve a gyermekekre irányuló személyes bánásmódot.

Folyamatos önképzési igényem a szakmai megújulás, számos képzésen vettem részt eddigi pályafutásom során.
A BME Közoktatás vezetői szakán szakvizsgát szereztem. Pályázat útján 2010-ben országos óvodai szakértő lettem. 7 éven át intézményünk gyermekvédelmi felelőse voltam, 2003 óta a Minőségirányítási csoport vezetője , illetve 2008-tól a szakmai munkaközösség vezetője vagyok.
Kolléganőimmel együtt azon munkálkodunk, hogy gyermekeink óvodába kerüléstől az iskolakezdésig önálló, nyitott személyiséggé válhassanak, melynek gyökere a szabad játék fejlesztő hatásában rejlik.

Munkám során, mindig keresem az új lehetőségeket, módszereket, melyek színesebbé, változatosabbá tehetik a gyerekekkel való foglalkozást.Elvégeztem a Mozgáskotta módszer alkalmazása óvodában és az Okos (koc)ka eszközcsalád fejlesztő pedagógiai alkalmazása képzést, valamint korábbi munkahelyemen egy Tehetséggondozó tánc és dráma csoportot vezethettem. Figyelem az új lehetőségeket, a pedagógusi pályám során a folyamatos tanulást, képzést, a változó körülményekhez való igazodást tartom fontosnak. Óvodapedagógusként egyre több olyan módszert igyekszem megismerni és alkalmazni, amellyel segíteni tudom a gyerekeknek a beilleszkedését, fejlődését. Törekszem a hatékony és jó munkakapcsolatra a munkahelyemen, valamint a családokkal való jó kapcsolattartásra a gyerekek együttnevelése céljából.

Számomra a legfontosabb, hogy a rám bízott gyermekek jól érezzék magukat, szeressenek óvodába járni, harmonikusan fejlődjenek, személyiségük kibontakozhasson. Hiszem, hogy ehhez elengedhetetlen a feltétel nélküli elfogadás, olyan nevelési attitűd, amely szereteten alapul és biztonságot nyújt.
Meggyőződésem, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazán kiegyensúlyozott, boldog, érdeklődő, a világra nyitott gyermekeket nevelni.

Zsuzsa

A Kossuth Zsuzsa Óvónőképző Szakközépiskolában szereztem első képesítésem, majd 19 évig a Belügyminisztérium óvodájában dolgoztam - óvodavezető helyettesként is - az óvoda megszűnéséig. Ezalatt az idő alatt végeztem el a Budapesti Tanító- és Óvóképző Főiskolát.
A MÁV óvodában 5 évig dolgoztam, és ott részt vettem az Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola hallgatóinak gyakorlati képzésében. 10 évig adminisztratív munkát végeztem a minisztérium Pályázatkezelési Főosztáján. Levelező képzésen szakvizsgáztam és tettem le két szakvizsgámat (fejlesztőpedagógusi és óvoda vezetői) és a fejlesztőpedagógusi másoddiplomámat az ELTE budapesti és szarvasi képzésein. A pedagógusi életpálya modell lehetőséget adott szakértői képzésre és munkavégzésre, melyben aktívan részt veszek. Szakmai életutam alatt folyamatosan képeztem magam. Jelenleg kutató munkát is végzek. 2012 óta dolgozom a Dob Óvodában, ahol újra megtaláltam önmagam. Ötödik éve az intézményi pályázatokért vagyok felelős. Több kisebb pályázat mellett sikeresen vettünk részt vezetésemmel az OH szervezésében a Nemzeti Tehetség Program című pilotban. Családom támogatására mindig számíthatok.


Farkas Györgyné
óvodapedagógus
Méhecske csoport

Eva3

Diplomámat Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, óvónői szakon 1983-ban szereztem.Példaként édesanyám szolgált, ő dajka volt és rajtam kívül még négy gyermeket nevelt.
1993-ban drámajáték-vezetői vizsgát tettem. A megszerzett tudást óvodában és az iskola alsó tagozataiban hasznosítottam Galgahévízen. Mindig meglepett az új dolgok iránt érdeklődő gyermekek pozitív gondolkodása. 7 éven keresztül voltam a Szivárvány Színjátszó Csoport vezetője. Minden nyáron szerveztem nekik táborozást.
1980-tól dolgozom óvónőként, mindig fogékony voltam az új dolgok befogadására, továbbképeztem magam (színjátszás, szövő-tanfolyam, logopédiai asszisztens, drámajáték).
2000-től dolgozom a DOB Óvodában, a programmal itt találkoztam. A szabad játék, a differenciált bánásmód, az együttműködés azonnal megragadott. Külön dráma foglalkozásokat tartok 2002-től az iskolába készülő gyermekek részére, heti egy alkalommal. Hiszem és vallom, hogy a drámajáték minden gyermek számára nyújt valami újat.


Kálmán Erzsébet
óvodapedagógus
Halacska csoport

Bobe

1979 óta a Postánál dolgoztam óvónőként, azonos és vegyes csoportban, a hagyományos program alapján. Sok szakmai programon vettem részt, szakmailag igyekeztem sokat fejlődni (Dyslexia megelőzésének módszerei, Mozgáskoordináció fejlesztése, Drámajáték-vezető alapozó képzés, Grafológiai alapismeretek, "Lépésről-lépésre" program, ECDL számítógépes tanfolyam, Agykontroll módszer). A szülőkkel jó volt a kapcsolatom, szerveztem közös programokat, amelyeken szívesen vettek részt (közös sütés, farsang, gyermekek munkáiból vásár, kirándulások).
Az óvoda megszűnését követően kerültem az István utcai óvodába, ahol a nevelőtestülettel közösen megalkottuk a saját programunkat, melynek fő profilja az egészséges életmód és a mozgáskultúra fejlesztése volt. A Dob óvodába 2008-ban kerültem és itt új kihívásokkal kerültem szembe. 1980 óta vagyok egy amatőr kórus tagja, a repertoárunkban szerepelnek egyaránt magyar és külföldi művek, egyházi és világi művek.A szakmai továbbképzések mellett érdeklődöm a grafológia, a drámajáték és a pszichológia egyes területei iránt. Szeretem a zenét, a mozgást, a természetet és ezt a szeretetet a gyermekekkel való közös játékban is alkalmazni tudom.


Ferencz Krisztina
óvodapedagógus, táncpedagógus
Méhecske csoport

Kriszti

Óvodapedagógusi pályámat 2016-őszén a Méhecske csoportban kezdtem el, három gyermekem nevelése mellett. Egy nagyobb szakmai váltás során döntöttem úgy, hogy óvónő leszek. Az óvodai életnek mindig is vonzott a komplexitása, mely most valósággá szerveződött az életemben. Munkám során eddig megszerzett ismereteim napi szinten integrálódnak, bővülnek-kiegészülnek, melynek középpontjában mindig a gyerek-gyerekek állnak.
Óvodapedagógusi diplomámat 1997-ben szereztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, 2000-ben kortárs tánc alkotóként diplomáztam Hollandiában az Arnhemi Művészeti Főiskolán, Okleveles tánctanár (MA) végzettséget a Magyar Táncművészeti Főiskolán szereztem 2012-ben.


Megyesi Hajnalka
óvodapedagógus
Pillangó csoport

Hajni

Óvodapedagós végzettségemet 2014 nyarán szereztem meg a Szent István Egyetem Pedagógia Karán. Nyelvvizsga hiánya miatt diplomámat később, 2015 telén kaptam kézhez. Emiatt pályafutásomat pedagógiai asszisztensként kezdtem egy vidéki (szászbereki) 2 csoportos óvodában, ahol az óvónő munkáját segítettem, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Itt dolgoztam mindaddig, míg költözés nem következett be az életemben. A gyulai gyerekkórházban kezdtem el dolgozni foglalkoztatóként 2015 decemberétől. Játékkal, különböző tevekénységekkel próbáltam színesebbé, változatosabbá tenni a gyermekek napjait. 2017 májusában költöztem Budapestre, azóta dolgozom a DOB óvodában. Szemléletével szinte az első naptól azonosulni tudtam. Pályafutásom alatt igyekszem bővíteni szakmai tudásomat.


Vas Éva Boglárka
óvodapedagógus
Hétszínvirág csoport

Bogi

Feltöltés alatt


Nagy Andrea
Fejlesztőpedagógus

Andi

Feltöltés alatt