Bázisintézményi bemutatkozás

bázis_kerek-1090px-1090px

Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda, mint intézmény 120 éves múltra tekint vissza. Önkormányzati fenntartású, öt óvodai csoporttal működik. A csoportok már több évtizede vegyes életkorúak.

A Differenciált Óvodai Bánásmód program a „Kell és a lehet között”  a 80’-as évek elejétől Dr. Hűvös Éva óvodapszichológus, kandidátus irányításával, az akkori nevelőtestület együttműködésével jött létre. 1996-ban a D.O.B. Program bekerült az OKI választható pedagógiai programjai közé. E nevelésfilozófia sajátos mélységben értelmezi a másságot, az egyéni, személyes bánásmódot. Dr. Hűvös Éva korát meghaladva már anno megnevezte a különös gyermek fogalmát, a szabadjáték és szabadmozgás létjogosultságát az óvodás gyermek életében. Az intézmény pedagógiai munkáját áthatja a folyamatkövetés. A gyermek aktív részese a saját élettörténetének, ami által alakul, kiteljesedik autonómiája. Egyik fő nevelési eszközük a kapcsolatépítő kommunikáció, mely természetes élethelyzetekben segíti az én-te-mi tudat alakulását, a rugalmasan stabil szokás-szabályrendszer működését, a konfliktus megelőzés / kezelés hatékonyságát. A Folyamatkövető Napló azon dokumentációs eszközük, mely modulrendszerű, és portfólióbarát felépítésű. A pedagógiai folyamatok minden területét lefedi, követhető általa a csoport és a gyermek élettörténete – mindezt befejezve az óvodai élet végén átadott „Útravalóval”.

Dr. Hűvös Éva örökségeként az óvoda rendelkezik film, publikáció, kiadvány archívummal, mely napjainkban is folyamatosan bővül.

Dr. Hűvös Éva gondolatát idézve:
„Csak kompetens felnőtt képes kompetens gyermeket nevelni!”

bemutatkozás bázis2-1090px-819px