Szakmai háttér
(Legenda)

Dr. hüvös éva

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium humán tagozatán érettségiztem 2001-ben. Ezután az ELTÉ-n végeztem óvodapedagógus szakon 2005-ben. Négy éven keresztül dolgoztam a III. kerület egyik óvodájában.
2010-ben az ELTE fejlesztő pedagógus szakán végeztem. Választásom azért a Dob Óvodára esett, mert a fejlesztő pedagógiai képzésen sokat tanultam a differenciálásról és ez nagyon közel áll hozzám, a pedagógiai elveimhez. Szeretek énekelni, három évig tanultam zongorázni és furulyázni is nagyon szeretek a gyerekeknek. 1998 óta röplabdázom, nagyon fontosnak tartom a mozgást, ennek megfelelően minden nap próbálom a gyerekek mozgásigényét kielégíteni, a sportok szeretetére nevelni őket.

Az elméletet közelítve a gyakorlathoz, együttműködve, vitatkozva, helyzeteket elemezve építettük tudásunkat tégláról téglára. Az óvodásaink érdekében gondolkodtunk, hogy szakszerű keretek között a lehető legoptimálisabban fejlődjenek testileg, lelkileg. Dr. Hűvös Éva a hagyományos pedagógiai, pszichológiai eljárások helyett természetes élethelyzeteket megőrző dokumentálási módszereket dolgozott ki. Ez azt jelenti, hogy a fent említett fejlődési szakaszt napi szinten rögzítjük a Folyamatkövető Naplóban. Így rajzolódik ki minden egyes gyermeknek a DOB Óvodában a saját élettörténete.
A Dob utca 95. szám alatt közel 100 éve nevelnek, nevelünk kisgyermekeket, komoly szakértelemmel.

Dr. Hűvös Éva

A D.O.B. (Differenciált Óvodai Bánásmód) Óvodában 30 éve Trajber Lajosné, Vali néni vezetése alatt kutató-fejlesztő munka indult, melyet Dr. Hűvös Éva, a Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék tanársegéde végzett, az itt dolgozó szakemberekkel.
Az elméletet közelítve a gyakorlathoz, együttműködve, vitatkozva, helyzeteket elemezve építettük tudásunkat tégláról téglára. Az óvodásaink érdekében gondolkodtunk, hogy szakszerű keretek között a lehető legoptimálisabban fejlődjenek testileg, lelkileg. Dr. Hűvös Éva a hagyományos pedagógiai, pszichológiai eljárások helyett természetes élethelyzeteket megőrző dokumentálási módszereket dolgozott ki. Ez azt jelenti, hogy a fent említett fejlődési szakaszt napi szinten rögzítjük a Folyamatkövető Naplóban. Így rajzolódik ki minden egyes gyermeknek a DOB Óvodában a saját élettörténete.
Munkánkat befolyásolták a pedagógia évszázados eredményei és kudarcai, a pszichológia kutatásai. Elsősorban mégis a hozzánk járó gyermekek alakították a szemléletmódunkat.
Az első alternatív pedagógiák között jegyzik a D.O.B. (Differenciált Óvodai Bánásmód) szellemiségét Magyarországon. Eredményeinkre, sikereinkre számos belföldi és külföldi szakember felfigyelt.
Az Autonómia Egyesület által képzési bázissá vált a DOB Óvoda, a benne dolgozó szakemberek pedig képzőkké. Közös célunk széles körben terjeszteni a gondolkodásmódot. A napi munkánk mellett belső és külső képzéseken vettünk részt, meghívott előadóként a D.O.B. szellemiségét képviseltük, vendégeket fogadtunk, hogy a gyakorlatban látottakat szakmai beszélgetések során vitassuk meg. Filmeket forgattunk a gyakorlatról. Számos írás, fénykép, oktatócsomag készült a filmek mellett, melyek mind az elmélet és a gyakorlat eredményeit voltak hivatottak bemutatni.
A fenti tapasztalatokból, dokumentumokból foglalta össze Dr. Hűvös Éva a D.O.B.-Programot, a kell és a lehet között, amely 1996-ban bekerült az Országos Közoktatási Intézet adatbankjába 5 másik programmal együtt.
A D.O.B. Programmal dolgozó óvodák szerte az országban megtalálhatóak. Szakmai összejöveteleinken kirajzolódik a hasonló gondolkodásmód.
Az intézményünkbe belátogató felnőttek nyugodt, tartalmas, jól felszerelt környezetet, kíváncsi és érdeklődő, tevékeny gyermekeket találnak.