Ünnepeink, hagyományaink

Anyák napja

Az anyák napjának ünnepén hangsúlyt kap az anya-gyerek közötti bensőséges kapcsolat erősítése. Az ünnep előtti napokban a gyermek egyedi ajándékot készít az édesanyjának, közösen meghívót barkácsolunk, énekelünk verselünk, süteményt, salátát készítünk a gyerekekkel. Elmegyünk együtt a virágboltba, ahol közösen választjuk ki a virágokat. Az ünnep napján folyamatosan érkező anyukák együtt játszanak gyermekükkel, majd az előkészített, ünnepi asztalnál a gyerekek egyénileg felköszöntik őket. 

Advent időszaka

A karácsonyt a családok ünnepének tekintjük, melyre az advent időszaka alatt folyamatosan felkészülünk a gyerekekkel. A Mikulásvárást követő négy héten előkészítjük a leendő ünnepet, dalolunk, verselünk, téli meséket mesélünk. Folyamatosan dekoráljuk környezetünket, közösen elkészítjük az adventi koszorút, melyen minden héten meggyújtunk egy gyertyát. Ezeken az ünnepi alkalmakon a csoportok ajándékot is kapnak. Toleránsak vagyunk a családok bármilyen vallású ünnepváró jelképeivel is.
A negyedik gyertyagyújtásnál az óvodában közös és csoportos advent záró délelőttöt tartunk.

Kézműves délutánok
(Luca napi, húsvéti)

Óvodánkban immár több éve hagyományosan megrendezzük Luca napján, valamint a húsvéti ünnepeket megelőzően családi kézműves barkácsdélutánunkat. Ezeken a programokon 
- részt vesznek/vehetnek a gyermekek családtagjaikkal, az óvónők, valamint a szakembereink (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus), 
- ötleteket kapnak a családtagok az óvónőktől, hogyan készülhetnek közösen az adott ünnepre,
- több asztalnál kipróbálhatnak különböző technikákat (hajtogatás, vágás, ragasztás, ike-bana, nemezelés, agyagozás, szalvéta technika, tojás viaszozás, stb.)
Minden évben törekszünk újabb technikákkal megismertetni őket, bővíteni a kínálatot.

Célunk, hogy visszahozzuk a közös munka, a közös készülődés élményét, pozitív hatását a szülő-gyermek kapcsolatra.

Farsangi mulatság

A farsangi időszak lezárásaként ünnepelünk a csoportokban. Hangszerekkel, népdalokkal, népi rigmusokkal elzavarjuk a telet.

Dob Tallér

Évente két alkalommal lehetőséget biztosítunk a kinőtt ruhák, cipők, megunt játékok, könyvek cseréjére ruhacsere börze keretében a Zsibongóban. A börzére behozott tárgyakért jelképes "Dob Tallért" adunk, melyeket a gyermekek szüleikkel számukra hasznos tárgyakra cserélhetnek.

Babazsúr

A Babazsúr napján egész nap nyitott kapukkal várjuk leendő óvodásainkat.

Délelőtt 8-11-ig lehetőség van betekinteni valamennyi csoport életébe, együttjátszani, ismerkedni. 

Délután 15:30-17-ig Babazsúr keretében a belátogató piciknek játszási, alkotási lehetőségeket biztosítanak az óvodapedagógusok, a szülők ezalatt tájékozódhatnak, érdeklődhetnek az óvodai felvételről, Helyi Pedagógiai értékeinkről, szokásainkról. 

Dobos Torta

Ezen a napon várjuk vendégségbe a már iskolás, volt "dobos" gyermekeinket. Lehetőséget biztosítunk számunkra, hogy találkozhassanak a régi óvónőkkel, kis játszópajtásokkal, valamint az óvoda épületének bebarangolására. Az előző évben iskolába ment gyermekeknek meghívót küldünk az iskolába.

Suli Dobbantó

A Suli Dobbantó napon lehetőséget biztosítunk a kerület Általános Iskoláinak a bemutatkozásra, ezzel segítve az iskolaválasztás nehézségeiben a szülőket.

Egyéb ünnepeink

 • Születésnap
  A születésnap minden gyermek egyik legemlékezetesebb ünnepe. Társai és az óvónők ajándékot készítenek számára, gyertyát gyújtunk, majd jókívánságokat mondunk neki. A már ismert dalokból, versekből az ünnepelt kívánságára előadhatnak a gyermekek néhányat. A szülők ebben partnerek lehetnek, kisebb megvendégeléssel (sütemény, gyümölcs, üdítő) készülhetnek az ünnepre.
 • Mikulásvárás
  A Mikulásvárás ajándékkészítéssel, szülők bevonásával történik. A Mikulás várás misztikumának megőrzésére törekszünk azáltal, hogy felnőtt lehetőleg nem öltözik be ajándékosztó Mikulásnak az óvodában. A beöltöztetett ajándékosztó Mikulás hamis képével nem zavarjuk meg a gyereket. Az ünnep érzelmi töltését igyekszünk előtérbe helyezni az ünnepet idéző mesékkel, versekkel. Mikulás napján a felnőttek (hagyományosan) mesejátékkal lepik meg a gyerekeket, ezalatt kerül csizmájukba a Mikulás ajándéka.
 • Március 15.
  Megemlékező jelképeket készítünk (kokárda, zászló, csákó); énekelünk, verset mondunk. Csoportosan ellátogatunk pl.: a Parlamenthez, Nemzeti Múzeumhoz, stb.
 • Húsvéti készülődés
  A húsvétra hangolódás a tavaszvárás jegyében történik. Saját kézműves ismereteinket és a szülők mesterségbeli tudását, ötleteit felhasználva készítünk ajándékokat növényekből, textilből, papírból, tojásból stb. Élményeinkből, ismereteinkből merítve beszélgetünk a hagyományokról.
 • Gyermeknap
  Hagyománnyá vált a közös autóbuszos kirándulás gyermeknapon. Ezen kívül minden csoport megállapodása szerinti helyszínen és tartalommal ünnepelhet. Ilyenkor pl. nagymozgásos ügyességi, és szabályjátékokat szervezünk a szülőkkel, illetve együtt kirándulunk a családokkal.
 • Búcsúztatás
  Az iskolába készülő gyerekek és szüleik búcsúztatása is csoportonként más-más módon történik. Pl.: a gyerekek, szüleikkel együtt játsszák, éneklik el kedvenc dalos játékaikat, verseiket, a szülők a gyerekekkel együtt mérik össze tudásukat sport- és ügyességi játékokban. A játékok után az óvodában maradó gyerekek apró ajándékokkal, verssel búcsúznak. A búcsúzók batyujukban elviszik az óvónők által írt Útravalót. Az ünnepség zárása közös uzsonna, melynek legvégén nyári jókívánságokkal búcsúzunk egymástól.