10 parancsolat

10 (DB) PARANCSOLAT A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ

Alapelveink

1. Nézd úgy a gyermeket, mint egyszeri és megismételhetetlen csodát!
- Minden gyermeknek vannak felszínre hozható értékei. A felnőtt megfigyeléssel és a gyermek érdeklődésének megfelelő lehetőségek biztosításával tudja ezt megvalósítani.

2. Folyamatosan figyeld a gyermekek jelzéseit!
- Az így szerzett ismereteink alapján tervezhetjük a differenciált fejlesztést.

3. Fogadd el a család értékeit, bízzál benne!
- Csak együttműködve, egymást kiegészítve tudunk hatásosan nevelni.

4. Építs a meglévő értékekre!
- Csak a meglévő értékeire tervezhető a differenciált bánásmód, a fejlesztés.

5. Ne siess, és ne siettess!
- Bíznunk kell abban, hogy a gyermek és felnőtt a maga egyéni tempójában képes a fejlődésre. Állandó kommunikációnkkal ezt közvetítjük a gyermekek és a család felé.

6. Türelmesen várd ki, míg a gyermek közeledik!
- Mindenkinek szüksége van időre a tájékozódáshoz, joga van befolyásolni közeledésének módjait.

7. Mutass példát megszólíthatóságból!
- A gyermek érezze, hogy fontos nekünk, bármikor számíthat ránk.

8. Adj lehetőséget a gyermek változatos aktivitására!
- Figyelembe véve a közösen kialakított, kulturált együttélés normáit , találja meg saját érdeklődésének irányát.

9. Vedd figyelembe a Szülő és a Család értékeit!
- Minden szülő a legjobbat szeretné gyermekének. Együttműködésünk kölcsönösen befolyásolja a gyermekekkel való bánásmódot.

10. Tiszteld a játszó gyermeket!
- A játszás a gyermek számára az a természetes tevékenység, melyben érzelmi élete gazdagodik, fantáziája színesedik, ismeretei gyarapodnak és elmélyülnek, vagyis személyisége folyamatosan alakul.